นโยบายการแชร์ข้อมูล

นโยบายการแชร์ข้อมูล

ทางโลว์ไพรซ์เคารพในสิทธิ์ความเป็นส่วนตัวของลูกค้า ข้อความต่อไปนี้จะบอกลูกค้าว่าโลว์ไพรซ์เก็บ ใช้ และแชร์ข้อมูลลูกค้าอย่างไร

การเก็บข้อมูลลูกค้า

ข้อมูลที่ลูกค้าให้กับทางเว็บไซท์โลว์ไพรซ์ ไม่ว่าจะเป็นการสมัครสมาชิก การสั่งซื้อสินค้า ฯลฯ เราจะทำจัดเก็บข้อมูล เช่น ชื่อ ที่อยู่ อีเมลล์ เบอร์โทรศัพท์  

การใช้ข้อมูลลูกค้า

ข้อมูลลูกค้าจะถูกใช้ในกรณีต่อไปนี้

  • การจัดส่งสินค้า
  • การสะสมคะแนน
  • การสร้างฐานข้อมูลประวัติการซื้อสินค้า

การแชร์ข้อมูลลูกค้า

ข้อมูลที่ลูกค้าให้กับทางเว็บไซท์โลว์ไพรซ์ เราขอรับรองว่าจะไม่ขาย ให้เช่า หรือแลกเปลี่ยนข้อมูลกับบริษัทอื่นๆที่ไม่เกี่ยวข้องกับโลว์ไพรซ์คอมเมิร์ซ